Kijk het EK bij Simons!

Privacyverklaring

Stadscafé Simons

Stadscafé Simons, onderneming van ER-Company
Simonsplein 8, 7001 BM te Doetinchem, Nederland
Kamer van Koophandel nummer 52777014

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0314-392233
E-mail: info@stadscafesimons.nl

Artikel 1 Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Informatie die u zelf met ons deelt, bijvoorbeeld via een e-mailbericht of telefoongesprek

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden informatie op te vragen en te reserveren via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website;
 • om uw informatie aanvraag of reservering te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.


Artikel 2 Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende dienst(en).


Artikel 3 Beveiligen en bewaren

Wij nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen de betrokken personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is voor onbevoegden. U kunt te allen tijde de gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen. Uitgezonderd zijn gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Artikel 4 Minderjarigen

Jongeren tot en met 16 jaar mogen uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.


Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadscafé Simons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stadscafesimons.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf verder in de kopie de datum, dat het een kopie is en dat deze voor Stadscafé Simons bedoeld is. Dit ter bescherming van uw privacy.

We doen er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en bieden u de ruimte om uw gegevens te allen tijde in te zien of te wijzigen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 22 januari 2019.

KIJK HET EK BIJ SIMONS!

Dit jaar bij Simons: EK voetbal kijken op het TERRAS!! Met grote schermen maken we er dit jaar zowel binnen als buiten op ons grote terras één groot feest van!

Scoor nu je ticket  voor een compleet verzorgd avondje!